UURTARIEF VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN EEN ERFRECHT ADVOCAAT

Kosten voor juridische bijstand

Heldere afspraken maken over de kosten van juridische bijstand is voor ons vanzelfsprekend. Wij hanteren daarom een scherp en concurrerend uurtarief. Maandelijks ontvangt u een factuur, waarop u een gespecificeerde tijdsverantwoording vindt. Kosten voor derden, zoals deurwaarderskosten of het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt, worden doorbelast en apart vermeld op de factuur.

Inschatting van kosten

Vaak komt de vraag of we een inschatting kunnen maken van de totale kosten van een rechtszaak. Een terechte vraag, waar helaas geen eenduidig antwoord op bestaat. Het is erg lastig om vooraf, zonder kennis van de inhoud, de kosten van een dossier te schatten. Die kosten zijn immers ook afhankelijk van de opstelling van de wederpartij, mede-erfgenamen of schuldeisers. In het geval van een rechtszaak speelt ook de aanpak van de rechter hier een rol in. Wij begrijpen echter dat het prettig is te weten waar u aan toe bent. Afhankelijk van de wensen en behoeften kan in bepaalde situaties kunnen we dan ook een vaste prijsafspraak maken.

Rechtsbijstandverzekering of toevoeging

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft of recht heeft op een toevoeging, kunnen wij u wellicht gratis of tegen lagere kosten van dienst zijn.

Wij nemen ook graag contact met u op

    Erfrecht & Erfenis houdt kantoor in de Koffiebrandery in ’s-Hertogenbosch

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.