ERFRECHT ADVOCAAT OP BASIS VAN EEN TOEVOEGING

Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand vergoedt de staat de kosten van uw advocaat. U betaalt dan zelf alleen een eigen bijdrage, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Die eigen bijdrage wordt in vaktermen ‘toevoeging’ genoemd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

De gefinancierde rechtsbijstand dekt de werkzaamheden van uw advocaat. De aanvullende kosten (bijvoorbeeld voor het griffierecht en de kosten van uittreksels) worden niet vergoed. In sommige processen wordt de verliezende partij veroordeeld om de proceskosten van de winnende partij te betalen (onder andere de advocaatkosten). Deze proceskostenveroordeling komt ook niet voor vergoeding door de staat in aanmerking.

Resultaatbeoordeling

In sommige gevallen kan de Raad voor Rechtsbijstand achteraf (nadat de zaak is afgesloten) de eerder verstrekte toevoeging ook weer intrekken. Dit gebeurt dan alleen als er een bepaald financieel resultaat is gehaald. Wanneer dat resultaat minimaal 50% is van het van toepassing zijde heffingsvrije vermogen in box 3, wordt de toevoeging ingetrokken.

Raad voor Rechtsbijstand

Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand en toevoegingen kunt u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Wij nemen ook graag contact met u op

    Erfrecht & Erfenis houdt kantoor in de Koffiebrandery in ’s-Hertogenbosch

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.